60+ Soos

Algemeen

In september 1993 zijn de Hervormde en Gereformeerde kerk samen gestart met een ouderensoos. De bijeenkomsten werden gehouden op de derde maandagmiddag van de maand van twee tot vier uur. Men kwam toen samen in de Wijngaard, Moeder Theresasingel 100.
In het begin werden de middagen afwisselend geopend door de Hervormde of de Gereformeerde predikant. Gastvrouwen zorgden voor ontvangst en thee of koffie. Verscheidene onderwerpen zijn in de loop van de jaren voorbij gekomen.

Toen het kerkelijk centrum De Regenboog gebouwd was kwam de soos samen in deze kerk.
De dag en tijd zijn gelijk gebleven: derde maandagmiddag van de maand van twee tot vier uur.
De opening gebeurt niet meer door de predikant maar door de leiding. We proberen nog steeds interessante onderwerpen te brengen. Hierbij zijn predikanten vaak de sprekers over hun eigen hobby: over een schilder, over de Familia Sagrada.
In september 2012 zijn we begonnen met Noord Korea. De mijnheer die daar net vandaan kwam vertelde ons over dit land dat niet bepaald bekend is bij ons.
In oktober vertelde ds. van der Ham over de Sagrada Familia en liet ons een film hierover zien.

Agenda tot en met december 2020

de 60+ soosmiddagen zullen dit jaar niet meer gehouden worden