Catechese

Rainbow Kids

Voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar zijn er tweewekelijkse bijeenkomsten op de
dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Een start bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 16 september om 20.00 uur en is bedoeld
voor kinderen en ouders.
Contactpersoon: Martijn Pastink, tel. 06-27262199

World Servants

Voor jongeren van 15 tot en met 24 jaar is er de mogelijkheid om mee te gaan op een reis
naar Bolivia of Zuid Afrika. De groep gaat daar bouwen aan verandering.
Om het benodigde geld bij elkaar te krijgen zullen er het hele seizoen acties gevoerd worden.
Ook bereiden we ons voor op de reis en vragen we ons af waarom we dit doen en wat God
en de bijbel daar mee te maken heeft.
We komen maandelijks op een dinsdag bij elkaar en daarna zul je tijd moeten investeren
in het voorbereiden en uitvoeren van acties.
Heb je zin om mee te gaan meld je dan bij Gerda Griffioen, tel. 079-3621646