Joodse gebruiken, tradities en feestdagen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Joodse tradities, gebruiken en feestdagen.
Door de Joodse gebruiken, tradities en feestdagen beter te begrijpen verwachten we een bijdrage
te geven aan het beter begrijpen van de bijbel zelf en het leren kennen van onze God.
De informatie is een eerste aanzet. Gedurende het jaar wordt door de werkgroep Kerk & Israël meer
informatie toegevoegd, zodat er een verdere verdieping kan plaatsvinden.
Via het onderstaande e-mail adres kan u zelf ook reageren en voorstellen doen tot invulling van
deze webpagina.
Voor de volledigheid melden we dat de informatie bedoeld is om de bijbel beter te leren begrijpen.
Het is niet de bedoeling om enig politiek statement te maken inzake de staat Israël of het Palestijnse
volk.

Diverse publicaties

O & W - februari 2018 'meer....');
O & W - maart 2018 'meer....');
O & W - oktober 2018 'meer....');
O & W - november 2018 'meer....');
Recept Blintzes meer....');
Werkstuk met interview van Mirjam Stoppels 'meer....');