Joodse gebruiken, tradities en feestdagen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Joodse tradities, gebruiken en feestdagen.
Door de Joodse gebruiken, tradities en feestdagen beter te begrijpen verwachten we een bijdrage
te geven aan het beter begrijpen van de bijbel zelf en het leren kennen van onze God.
De informatie is een eerste aanzet. Gedurende het jaar wordt door de werkgroep Kerk & Israël meer
informatie toegevoegd, zodat er een verdere verdieping kan plaatsvinden.
Via het onderstaande e-mail adres kan u zelf ook reageren en voorstellen doen tot invulling van
deze webpagina.
Voor de volledigheid melden we dat de informatie bedoeld is om de bijbel beter te leren begrijpen.
Het is niet de bedoeling om enig politiek statement te maken inzake de staat Israël of het Palestijnse
volk.

Voor reactie's e-mail naar: Werkgroep Kerk & Israël

Vacature

Voor de werkgroep Kerk & Israël zijn we op zoek naar een extra medewerker.
De huidige medewerkster is al een aantal jaren als lid vertegenwoordigt in de classicale werkgroep
Kerk & Israël, maar heeft aangegeven dat het goed zou zijn om extra gemeenteleden voor dit
boeiende thema te mobiliseren. Belangstelling?
Dan kan u via het bovenstaande e-mail adres reageren.

Actueel

Kerk & Israël Artikel 07 juli 2017 (Ivriet) 'meer....');
Kerk & Israël Artikel 08 augustus 2017 (Ivriet 2) 'meer....');
Kerk & Israël Artikel 09 oktober 2017 (Jom Kippoer) 'meer....');
Kerk & Israël Artikel 10 november 2017 (Hebreeuws in de kerk) 'meer....');
Kerk & Israël Artikel 11 december 2017 (Chanoeka) 'meer....');
Recept Blintzes meer....');
O & W - juli 2017 'meer....');
O & W - oktober 2017 'meer....');
O & W - december 2017 'meer....');
Werkstuk met interview van Mirjam Stoppels 'meer....');