Regenboogcantorij

De cantorij is deel van de gemeente en ziet het als haar taak de diensten in de Regenboog met koorzang te ondersteunen. Het repertoir wordt daarom bepaald door wat er in de diensten nodig is. De gezongen stukken kunnen zijn:

•  een lied dat in beurtzang met de gemeente wordt gezongen. De inschakeling van de cantorij kan helpen een nieuw lied te introduceren, of een lang lied helemaal te zingen, waardoor de eenheid van de tekst behouden blijft

•  een lied, motet of ander zangstuk dat zonder de inschakeling van de gemeente wordt gezongen. Dan wordt er gezongen namens de gemeente. Het kan een gebed zijn, of een op muziek gezette bijbeltekst ("motet") in plaats van een lezing, of een bepaald liturgisch onderdeel, bijvoorbeeld de teksten rond het Avondmaal.
De tekst staat daarbij voorop. De muziek moet de tekst, zoals die in de dienst aan de orde is, ondersteunen en geschikt zijn om de woorden die wij in de dienst tegen elkaar en tot God spreken kracht te geven. De cantorij ziet het als haar taak bij de keuze van de muziek zowel de lijn met de traditie vast te houden, als nieuwe muziek te introduceren.

Regenboogcantorij

Klik voor de website van de Regenboogcantorij op de button hiernaast.