Pastoraat Protestantse wijkgemeente De Regenboog

Algemeen

De protestantse wijkgemeente De Regenboog is onderverdeeld in vier pastorale secties.
In iedere sectie is een pastoraal team actief.
Zo'n team bestaat uit één wijkouderling en een aantal pastorale medewerkers.
De pastorale medewerkers vormen het eerste aanspreekpunt bij u in de buurt.
Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling of wijkpredikant.
Alle secties vallen onder de verantwoordelijkheid van ds. Dick Sonneveld.
Bezoek aan leden die nieuw in onze wijk zijn komen wonen wordt verzorgd door
de diverse pastorale medewerkers en de wijkouderling.

Een nieuwe sectie-indeling per 1 september 2018

De leden van de taakgroep pastoraat hebben een nieuwe sectie-indeling gemaakt om te komen
tot een meer evenwichtige verdeling van het aantal gemeenteleden van de vier secties.
Voor elke sectie is er een ouderling beschikbaar en minimaal twee pastorale medewerkers
met uitzondering van sectie 2.
Tevens is het doel om een uniforme wijze van werken binnen de secties tot stand te brengen.
De mogelijkheid wordt geboden om de secties 'open' te houden.
Dat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken met een wijkouderling van een andere sectie als u
het gevoel heeft dat hij/zij meer bij u zal passen.

De nieuwe sectie-indeling is als volgt:

Sectie 1


Kleuren - Oost.

Blauwbuurt, Geel-groenlaan (even), Groenbuurt, Paletsingel 101 en hoger (oneven),
Regenboogsingel 15 en hoger, Rokkeveenseweg Zuid vanaf 167 en hoger (oneven)
en vanaf 166 en hoger (even), Roodbuurt, Spectrumsingel 133 en hoger.


Stenen en Juwelen.

4de Stationsstraat, Berkelseweg (oneven), Juwelenbuurt (met uitzondering van Agaat, Amethist,
Anataas, Aquamarijn, Azuriet en de Juweellaan)
, Stenenbuurt.


wijkouderling:
Marianne Brouwers, tel. 079-8888499

pastorale medewerkers:
Cokky Opschoor, tel. 079-3614930
Wilmy van Wattum, tel. 079-3614930

Sectie 2


Kleuren - West en buitenwijkse leden.

2de en 3de Stationsstraat, Bruinbuurt, Geel-groenlaan (oneven), Geelbuurt, Grijsbuurt,
Paletsingel 1 t/m 99 (oneven) en 40 en hoger (even), Pigmentsingel, Rokkeveenseweg Zuid t/m 157
(oneven) en 160 (even), Spectrumsingel t/m 131, Tintlaan 111 t/m 145 (oneven) en 102 t/m 144
(even), Witbuurt, Buitenwijkse leden.


wijkouderling:
Henk Fokke, tel. 079-3415832

pastorale medewerkers:
vacant

Sectie 3


Gangen en Juweellaan.

Agaat, Amethist, Anataas, Aquamarijn, Azuriet, Gangenbuurt, Juweellaan, Machtildahof,
Mahathma Gandhisingel, Moeder Theresasingel, Tintlaan 61 t/m 99 (oneven) en 62 t/m 100 (even).


wijkouderling:
Wil Bettenhaussen, tel. 079-3613365

pastorale medewerkers:
Greet de Jongh, tel. 079-3618396
Bernadette Verbeek, tel. 079-3620779

Sectie 4


Houten en Zomen.

Albert Schweitzersingel, Florahoek, Houtenbuurt, Zomenbuurt.


wijkouderling:
Maloes Pronk, tel. 079-3600275

pastorale medewerkers:
Aty Looyen, tel. 079-3617661
Marietta Portier, tel. 079-3618767
Betty Touwslager, tel. 079-3600680

Wanneer u vragen heeft over de nieuwe sectie-indeling, horen wij dat graag van u.

Namens de leden van de taakgroep pastoraat,

Marianne Brouwers