Taakgroep Eredienst

Ochtenddiensten

De ochtenddienst in De Regenboog begint om 10:00 uur.
Indien van deze begintijd wordt afgeweken wordt dat ruim van tevoren in de kerkbladen en op het
weekbericht aangekondigd.
Na afloop van de dienst is er altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Maaltijd van de Heer

Ongeveer acht keer per jaar wordt tijdens de ochtenddienst de Maaltijd van de Heer gevierd.
Alle vieringen zijn opengesteld voor leden en doopleden. Voor gemeenteleden die de kerkdiensten
niet kunnen bezoeken bestaat de mogelijkheid het Avondmaal aan huis te vieren.

Doopdiensten

Data van doopdiensten worden in overleg vastgesteld.
Aanvragen voor de doop moeten altijd ruim van tevoren worden gedaan bij de wijkpastor
Voorafgaande aan de doop vindt doopcatechese plaats (twee bijeenkomsten voor de ouders).

Rouw- en trouwdiensten

In De Regenboog kunnen ook rouw -en trouwdiensten gehouden worden.
Voor de beschikbaarheid van de kerk kan contact opgenomen worden met de beheerder,
Marja Oosterveen, tel. 079-3610208, e-mail: beheerder@pwgderegenboog.nl.

Kinderoppas

Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar is er kinderoppas tijdens de ochtenddiensten in een speciale crècheruimte.

Kindernevendienst

Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er tijdens de ochtenddiensten kindernevendienst.
Het begin en het einde van de dienst wordt samen met de volwassenen gevierd.

Jongerenvieringen

Samen met de Rooms-katholieke parochie en de Baptistengemeente worden ook in dit seizoen
een aantal vieringen speciaal voor jongeren georganiseerd.
Contactpersoon