Taakgroep Missionair werk

Missionair werk

Missionair heeft te maken met 'missie'. De kerk is er niet voor zichzelf, maar is gezonden in de
wereld. De wijkgemeente is geen gesloten kring, maar een gemeenschap die uitnodigend is,
naar buiten gericht, in woord en daad. Je gunt anderen het goede nieuws over Jezus Christus
en het Koninkrijk Gods. Daarom proberen we als oudere generatie ons geloof door te geven aan
onze kinderen en kleinkinderen, zoals de generaties voor ons dat aan ons hebben overgeleverd.
De terugloop in het aantal leden moet ons tot nadenken zetten. Waarom is er een teruggang?
Geven wij misschien geen antwoorden op bij mensen levende vragen? Houden we teveel vast aan
bestaande gebruiken? Zijn de kerkdiensten te hoogdrempelig? Sluiten we ons teveel op in onze
club? Waarom blijven zoveel mensen wel lid, maar lijkt het of de kerk hen niets waard is?
Is het persoonlijk geloofsleven van veel gemeenteleden leeg geworden, waardoor het maar niet
lukt om spontaan aan anderen te vertellen over wat je als Christen beweegt?
Op dit soort vragen willen we niet alleen proberen een antwoord te krijgen, maar ook met
elkaar na te gaan wat dan anders zou moeten en daaraan werken: dat is missionair werk.

Oriëntatie missionair werk

Ter voorbereiding van de instelling van een taakgroep Missionair werk heeft een werkgroep
zich georiënteerd op missionair werk door onder meer kennis te nemen van literatuur,
ervaringen elders en het beleid van de PKN. Deze oriëntatie is gebundeld in een document
onder de naam "Oriëntatie op missionair werk in De Regenboog".

Deze oriëntatie bevat 4 hoofdstukken:
1. Inleiding
2. Waarom missionair werk?
3. Beschouwingen uit de literatuur
4. Ideeën voor de Regenboog

U vindt de Oriëntatie hier (document)
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met Piet Boudeling, tel. 06-54642021
e-mail: p.boudeling@filternet.nl