Taakgroep Vorming & toerusting

Activiteiten: leerhuizen

Door het seizoen heen worden verschillende activiteiten meest georganiseerd in de vorm
van leerhuizen. Daarnaast zijn er diverse (huis/studie)kringen. Het (jaar)thema van de
activiteiten is "?". De jaarlijkse activiteiten zijn, met die van de andere
PKN kerken in Zoetermeer en een aantal niet PKN kerken waarmee in oecumenisch
verband wordt samengewerkt, opgenomen in een brochure "Gaandeweg".
Deze brochure verschijnt steeds eind augustus/begin september.
Klik op de button om de tekst voor 2019/2020 in te zien. Ruim voor de start van een leerhuis wordt hieraan ruime bekendheid gegeven via Protestants Zoetermeer,
De nieuwsbrief Onderweg, de plaatselijke en soms landelijke pers en een flyer.
De tekst van deze flyer is ook via de website te raadplegen.
Info: Frits von Meijenfeldt, tel. 06-40427683, e-mail: fhvonmeijenfeldt@gmail.com

In "Gaandeweg" worden een aantal activiteiten niet genoemd. Het gaat dan om de activiteiten
die primair bedoeld zijn voor één bepaalde (wijk)kerk (wat overigens niet betekent
dat mensen van buiten die (wijk)kerk daaraan niet deel kunnen nemen).
Deze beperking is gemaakt om de omvang van "Gaandeweg" werkbaar te houden.
Hierna worden enkele van deze activiteiten genoemd.

Belijdeniscatechese

Tussen Pasen en Pinksteren is een serie wekelijkse bijeenkomsten ter voorbereiding op
een eventuele Openbare belijdenis van het geloof in de dienst op Pinksteren, zondag ... .
In de Belijdeniscatechese komen kernwoorden van geloven aan de orde, gaat het over de kerk
en proberen we vooral te ontdekken wat geloven vandaag voor ons betekenen kan.
Contactpersoon en begeleider:

Bijbelkring overdag

Eén morgen per maand komt een groep gemeenteleden bij elkaar in De Regenboog
om aan de hand van thema's bijbehorende Bijbelgedeelten te bespreken.
Het zijn altijd boeiende en open gesprekken waarbij eigen ervaringen en
geloofsbelevingen een plaats hebben.

Bijbelstudiekring

Bijbelstudie gaat dieper in op de thema's dan een bijbelgesprekskring.
Zo komen bijvoorbeeld ook de grondtalen waarin de Bijbel is geschreven, Hebreeuws
en Grieks, ter sprake als dat verhelderend kan werken. De groep komt ongeveer zeven keer
per (winter) seizoen bijeen bij één van de deelnemers thuis.

Gesprekskring Duurzaamheid

Het wordt steeds duidelijker dat een andere economie en samenleving nodig zijn waarbij
duurzaamheid het sleutelwoord is. Wat betekent dit voor ons dagelijkse leven, voor de
samenleving en voor onze opstelling daarin als christen?
Wat zegt de Bijbel ons over omgaan met de schepping, over gerechtigheid?
De Regenboog is inmiddels lid van de Groene kerken. Dus ook:
wat betekent dit voor onze kerk als geloofsgemeenschap?
Over deze vragen denken we na en praten we samen. Doet u mee?
Info: Henk Bessembinders, tel. 079-3619277, e-mail: hbessembinders@gmail.com

Zoekend geloven

Zoekt u een manier om anderen te ontmoeten in een open en ontspannen sfeer en met
elkaar goede gesprekken te voeren? De kring "Zoekend geloven" is dan vast iets voor u.
Bij de jaarlijkse start in september overleggen we welk onderwerp of boek we in dat
seizoen gaan bespreken. Dit levert uiteraard niet altijd een pasklaar en helder antwoord
op maar leidt doorgaans wel tot dringende, inhoudelijke en goede gesprekken.
De avonden worden bij deelnemers thuis gehouden.
Info: Willemijn Oskam-Huurman, tel. 079-3616538, e-mail: errisenwil@gmail.com