Financiën Protestantse wijkgemeente De Regenboog

Wijkkas

Giften voor het wijkwerk kunnen overgemaakt worden naar rekeningnr. NL91 INGB 0007 2299 26,
ten name van Protestantse wijkgemeente De Regenboog
De wijkkas wordt beheerd door Gerard Vinke, tel. 06-20959202, e-mail: wijkkaspr@gmail.com

Giften voor de diaconie kunnen overgemaakt worden naar rekeningnr. NL03 RABO 0373 7128 71,
ten name van Diaconie PGZ Regenboog te Zoetermeer.

Collectebonnen

Met de aanschaf van collectebonnen verhoogt u, met andere giften en bijdragen die u doet,
de fiscale aftrekmogelijkheid. Ook de Protestantse Gemeente Zoetermeer geeft deze bonnen uit.
De bonnen zijn verkrijgbaar door overschrijving van € 15,00 € 30,00 of € 60,00 (waarde per bon
resp. € 0,50, € 1,00 of € 2,00) naar bankrekeningnummer NL49 RABO 0373 7336 74 ten name van
Protestantse Gemeente Zoetermeer, onder vermelding van het afleveradres waar de bestelde bonnen moeten worden bezorgd.

Contante aankoop op het kerkelijk bureau is ook mogelijk op elke vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
Het kerkelijk bureau is gevestigd op het adres: Frans Halsstraat 3; 2712 JS Zoetermeer

Ook kunt u de collectebonnen electronisch bestellen. Klik hier als u dit wilt doen.