Financiën Protestantse wijkgemeente De Regenboog

Wijkkas

Giften voor het wijkwerk kunnen overgemaakt worden naar rekeningnr. NL91 INGB 0007 2299 26,
ten name van Protestantse wijkgemeente De Regenboog.
De wijkkas wordt beheerd door Gerard Vinke, tel. 06-20959202, e-mail: wijkkaspr@gmail.com
Giften voor de wijkdiaconie kunnen worden overgemaakt naar rek.nr. NL36 RABO 0159 1803 84,
ten name van Diaconie PG Zoetermeer Regenboog.

Centrale kassen

Kerkelijke bijdragen en giften kunt u ook overmaken naar rekeningnr. NL92 FVLB 0699 7680 98,
ten name van Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Collectebonnen

Collectebonnen van de PGZ kunnen worden besteld.
De bonnen zijn verkrijgbaar door overschrijving van € 15,00; € 30,00 of € 60,00
(waarde per bon resp. € 0,50, € 1,00 of € 2,00) naar rekeningnr. NL92 FVLB 0699 7680 98,
ten name van Protestantse Gemeente Zoetermeer, onder vermelding van het afleveradres waar
de bestelde bonnen moeten worden bezorgd.
Contante aankoop op het kerkelijk bureau is ook mogelijk op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur.

Het kerkelijk bureau is gevestigd op het adres: Frans Halsstraat 3; 2712 JS Zoetermeer