Jaarthema Protestantse Wijkgemeente Rokkeveen

Waar sta jij voor?


Wij leven in een land, waarin het christendom sterk aan invloed inboet. Het aantal mensen dat nog actief christelijk is neemt ieder jaar verder af!
Dat betekent dat we niet langer ingebed zijn in een christelijke cultuur. Het is niet vanzelfsprekend dat je bidt of dat je spreekt over je geloof. Sterker nog, de momenten waarop dat gebeurt nemen af en steeds meer verdwijnt het christelijk geloof uit de publieke ruimte.

Dat hoeft niet een probleem te zijn. Denk aan de eerste gemeentes, die van Klein Azie aan het begin van de jaartelling. Belangrijk voor deze gemeentes was de vraag waarin zij nu echt geloofden.
Hun binding aan de persoon van Jezus Christus was groot. Het christelijk geloof bepaalde in toenemende mate hun leven. Christelijk geloof kon overleven en zelfs sterk groeien vanwege haar eigen identiteit. Anders dan anderen geloofden mensen in Jezus Christus en maakten daarmee in hun doen en laten het verschil. Zij wisten waar ze voor stonden.

Dat betekende niet dat ze allemaal dezelfde dingen geloofden. Eeuwen lang spraken ze met elkaar wat ze nu precies geloofden. Maar een ding bond hen sterk en dat waren de riten en gebruiken die hen verenigden.

Wil het christendom overleven in het Westen, dan zullen individuen weer moeten weten waar ze voor staan en hoe ze dat toepassen in alle concreetheid in hun leven. Wat maakt het verschil ten op zichte van de rest van de samenleving. Wat is de identiteit van mensen die geloven!

Een jaar lang gaan we in leerhuizen, in de erediensten, in het pastoraat op zoek naar waar ons geloof praktisch handen en voeten krijgt in ons leven en wat het verschil maakt met de samenleving waarin we geloven. Een jaarlang zullen we onszelf de vraag stellen: waar staan we voor? En hoe maken we dat concreet in ons leven. Hoe doen we dat!

We zullen ook kijken naar andere geloven en andere culturen weer het geloof een veel belangrijker item in het leven is.
We kunnen veel leren van andere culturen als het gaat om deze vraag!
Ook kunnen we daar zien welke gevaren er zijn als geloven ons handelen gaan bepalen.

Een jaar lang: Waar sta ik voor!

Ds. Dick Sonneveld, september 2017