Jaarthema Protestantse Wijkgemeente Rokkeveen

Verbinding


Deze website verbindt allerlei mensen met elkaar. U vindt er teksten op en ook allerlei adressen en mensen. Al die adressen en mensen zijn aan elkaar verbonden. Die verbinding loopt niet op een gewone manier. Al die mensen zijn verbonden in een groot geheim. Ze zijn verbonden met elkaar in het geloof in die Ene, onuitsprekelijke. Hij is de grote verbinder tussen al die mensen en adressen.
Het geheim van die verbinding is eigenlijk nog veel groter dan dit boekje groot is. Want al die mensen hebben weer hun eigen verbindingen met elkaar. Onzichtbare lijntjes van aandacht en gebed. Onzichtbare lijntjes van de Eeuwige die de verbinding vervolgens legt naar een veel grotere wereld. Al die adressen en mensen, de gemeenschap van De Regenboog is verbonden met de gemeenschap van christenen over de hele wereld. Ze zijn zelfs verbonden in tijd en eeuwigheid met ons voorgeslacht en nageslacht. De Eeuwige laat in Jezus Christus zien dat het Hem werkelijk om die verbindingen gaat tussen mensen. Dat mensen ontdekken dat ze elkaar nodig hebben en dat ze niet in hun eentje kunnen functioneren. Dat vraagt om een houding waarin mensen zichzelf verliezen en opengaan voor dat grote geheim dat hen verbindt met mensen om hen heen. Het is ook verliezen van eigen identiteit om open te gaan een identiteit in gemeenschap geschonken te krijgen. Anders gezegd, het gaat niet om wat "ik" wil, maar om wat "mij" geschonken wordt. Werkelijke verbinding ontstaat als ik mij durf opgeven om door God aan mij zelf teruggeschonken te worden. Daarmee gaat mijn vizier open voor de gemeenschap. Die verbinding schenkt compassie voor de ander, opent ons om de ander te zien als medemens waarin God oplicht. Het is de weg naar werkelijk vrede en gerechtigheid in de wereld, omdat het uitgaat van mensen die werkelijk elkaar nodig hebben. Die "verbinding" is het jaarthema waarmee we dit jaar werken. Een zeer verdiepend thema wat ons veel zal brengen.

ds. Dick Sonneveld
januari 2019