Wijkkerkenraad Protestantse wijkgemeente POR
Hieronder vallen de gemeenschappen in de Pelgrimskerk, De Oase en De Regenboog

Voorgangers

ds. Carina KapteynPredikant ds. Carina Kapteyn
e-mail: dscarinakapteyn@pwgderegenboog.nl
Pastor Sjon DonkersPastor Sjon Donkers
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
tel.: 06-20396023 / 079-3619032
e-mail: sjondonkers@gmail.comPastor Sandra Hermanus-SchröderPastor Sandra Hermanus-Schröder
werkdagen: woensdag en vrijdag
tel.: 06-21525868
e-mail: scbhermanus@gmail.com

Moderamen (= dagelijks bestuur van de kerk)

Jaap van den Berg, duo-voorzitter, tel. 079-
Sofie van der Linden, duo-voorzitter, tel. 079-3518412
Els Alebregtse, scriba, tel. 06-49760075, e-mail: scribavandepor@gmail.com
Henry van der Wiel, ouderling-kerkrentmeester, tel. 079-3620727
Nils van Velzen
ds. Carina Kapteyn
postadres Protestantse wijkgemeente De Regenboog:
Nathaliegang 263, 2719 CR Zoetermeer

Pastorale ouderlingen

Wil Bettenhaussen, tel. 079-3613365
Marianne Brouwers, tel. 079-8888499
Henk Fokke, tel. 079-3415832
één vacature

Ouderlingen - kerkrentmeesters (beheer en onderhoud)

Henry van der Wiel, tel. 079-3620727
één vacature

Gemeenteleden - kerkrentmeesters (beheer en onderhoud)
Gerard Vinke (beheer wijkkas), tel. 06-20959202, e-mail: wijkkaspr@gmail.com

Ouderling eredienst

één vacature

Ouderling vorming & toerusting

Frits von Meijenfeldt, tel. 06-40427683

Ouderling met een bijzondere opdracht

Gerard Baak (kerkrentmeester, voorzitter college van organisten), tel. 079-3614464

Diakenen

Tineke Blankespoor, tel. 079-3212164
Elma van den Broek-Buis, tel. 079-3621221
Willem van Lonkhuyzen, tel. 079-3621320/06-20978186
Monique Schrijver, tel. 079-3618226