Wijkkerkenraad Protestantse wijkgemeente POR
Hieronder vallen de gemeenschappen in de Pelgrimskerk, De Oase en De Regenboog

Voorgangers

ds. Carina KapteynPredikant ds. Carina Kapteyn
e-mail: dscarinakapteyn@pwgderegenboog.nl
Pastor Sjon DonkersPastor Sjon Donkers
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
tel.: 06-20396023 / 079-3619032
e-mail: sjondonkers@gmail.comPastor Sandra Hermanus-SchröderPastor Sandra Hermanus-Schröder
werkdagen: woensdag en vrijdag
tel.: 06-21525868
e-mail: scbhermanus@gmail.com

Moderamen POR (= dagelijks bestuur van de kerk)

Beppie van der Plas, voorzitter, tel. 06-22198334
ds. Carina Kapteyn,
Els Alebregtse, scriba, tel. 06-49760075, e-mail: scribavandepor@gmail.com
Henry van der Wiel, ouderling-kerkrentmeester, tel. 079-3620727
Elma van den Broek, diaken POR, tel. 079-3621221

Zoals onze plaatselijke regeling
voorschrijft zijn daarmee alle ambten
vertegenwoordigd in het moderamen.

Om de inbreng van de Pelgrimskerk
gemeenschap te borgen is Nils van Velzen
het eerste aanspreekpunt.

Pastorale ouderlingen

Wil Bettenhaussen, tel. 079-3613365
Marianne Brouwers, tel. 079-8888499
Henk Fokke, tel. 079-3415832
één vacature

Ouderlingen - kerkrentmeesters (beheer en onderhoud)

Henry van der Wiel, tel. 079-3620727
één vacature

Gemeenteleden - kerkrentmeesters (beheer en onderhoud)
Gerard Vinke (beheer wijkkas), tel. 06-20959202, e-mail: wijkkaspr@gmail.com

Ouderling eredienst

één vacature

Ouderling vorming & toerusting

Frits von Meijenfeldt, tel. 06-40427683

Ouderling met een bijzondere opdracht

Gerard Baak (kerkrentmeester, voorzitter college van organisten), tel. 079-3614464

Diakenen

Tineke Blankespoor, tel. 079-3212164
Elma van den Broek-Buis, tel. 079-3621221
Willem van Lonkhuyzen, tel. 079-3621320/06-20978186
Monique Schrijver, tel. 079-3618226