Wijkkerkenraad Protestantse wijkgemeente De Regenboog

Voorganger

Ds. Dick SonneveldPredikant
ds. Dick Sonneveld
tel. 079-3604552
e-mail: predikant@pwgderegenboog.nl


Telefonisch spreekuur iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:45-9:15 uur.
Ook buiten de tijden van het telefonisch spreekuur indien aanwezig bereikbaar.
Vrije dag: woensdag

Moderamen (= dagelijks bestuur van de kerk)

Sofie van der Linden, ouderling-voorzitter, tel. 079-3518412

Jan Blankespoor, ouderling-scriba, tel. 079-3212164
e-mail: scriba@pwgderegenboog.nl
Henry van der Wiel, ouderling-kerkrentmeester, tel. 079-3620727
ds. Dick Sonneveld, predikant, tel. 079-3604552
postadres Protestantse wijkgemeente De Regenboog:
Nathaliegang 263, 2719 CR Zoetermeer

Pastorale ouderlingen

Wil Bettenhaussen, tel. 079-3613365
Marianne Brouwers, tel. 079-8888499
Henk Fokke, tel. 079-3415832
Maloes Pronk, tel. 079-3600275

Beleidsouderling

Jan Blankespoor, tel. 079-3212164

Ouderlingen - kerkrentmeesters (beheer en onderhoud)

Wim van der Ende, tel. 079-3611788
Henry van der Wiel, tel. 079-3620727

Gemeenteleden - kerkrentmeesters (beheer en onderhoud)
Gerard Vinke (beheer wijkkas), tel. 06-20959202, e-mail: wijkkaspr@gmail.com

Ouderling eredienst

Jan de Geus, tel. 06-51063463

Ouderling vorming & toerusting

Frits von Meijenfeldt, tel. 06-40427683

Ouderling met een bijzondere opdracht

Gerard Baak (kerkrentmeester, voorzitter college van organisten), tel. 079-3614464

Diakenen

Tineke Blankespoor, tel. 079-3212164
Elma van den Broek-Buis, tel. 079-3621221
Willem van Lonkhuyzen, tel. 079-3621320/06-20978186
Monique Schrijver, tel. 079-3618226