Wie zijn wij?

Protestantse wijkgemeente De Regenboog

Kerkgebouw PWG RokkeveenDe Protestantse wijkgemeente De Regenboog is een kerkelijke gemeente die, samen met de wijkgemeenten De Oase, Noord, Oosterkerk, Oude Kerk en Pelgrimskerk, deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Wij beschikken over een modern en multifunctioneel kerkelijk centrum 'De Regenboog' aan de Nathaliegang 263 in Zoetermeer. In 2002 zijn de toenmalige Hervormde en Gereformeerde wijkgemeenten in Rokkeveen samengegaan.

Zoals altijd hebben we ook dit seizoen weer een jaarthema.
Het thema voor het seizoen 2018/2019 is: 'Verbinding' (klik hier voor de volledige tekst).

Ethiopië: Diaconaal project 2018/2019

De gezamenlijke diaconieën van de POR-kerken maken zich sterk voor mensen in Ethiopië
door middel van een project van Kerk in Actie: Hoe kun je voorkomen dat de volgende
extreme droogte in Ethiopië niet weer zo'n ramp wordt als in 2011 en 2016?
De Evangelische Kerk in Ethiopië traint mensen om beter bestand te zijn tegen deze rampen.
De Ethiopische kerken helpen mensen in afgelegen dorpen met landbouw, veeteelt, wateropslag
en bij extreme droogte ook met voedselhulp.
Ze trainen hen om waterputten aan te leggen, te herstellen en te onderhouden. Boeren leren
gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Perioden van extreme droogte
komen geregeld terug in Ethiopië. Dan is extra hulp nodig, zeker voor de zwaksten.

In De Regenboog zijn bijvoorbeeld de avondmaalscollectes bestemd voor dit doel.
Ook hebben we in oktober 2017 een maaltijd en informatieavond gehouden in De Oase met dit thema.
Op de website www.kerkinactie.nl vindt u meer informatie over de acties in Ethiopië.

U kunt voor dit project ook bijdragen overmaken op het rekeningnummer van de diaconie:
NL03 RABO 0373 7128 71 t.n.v. Diaconie PGZ Regenboog, Zoetermeer.
Dit onder vermelding van 'Ethiopië'

Aan vorming & toerusting wordt in onze wijk veel aandacht besteed. Er zijn gespreksgroepen voor jongeren, volwassenen, ouderen. Ook is er een uitgebreid programma van cursussen, leerhuizen enzovoort (zie de agenda).

Omdat we ook kerk willen zijn in en voor de buurt is er sinds 2003 het Inloophuis Rokkeveen in De Regenboog (iedere vrijdag, behalve de vierde vrijdag van de maand, zo hierna), tussen 10.00 en 13.00 uur, tegelijk met de Rokkeveense Markt. Om 12.00 uur wordt er een korte Middagpauzedienst gehouden, die ook via internet is te volgen.

Elke vierde vrijdag van de maand wordt vanuit het Inloophuis Rokkeveen een luxe lunch georganiseerd, een maaltijd voor gemeenteleden en buurtbewoners.

Het pastoraat is zo georganiseerd dat in alle delen van de wijkgemeente contactpersonen fungeren als eerste aanspreekpunt. Ook de Huiskamergesprekken zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen in deze wijk. Deze Huiskamergesprekken zijn een gezamenlijk project van onze gemeente, het Rooms-katholiek vicariaat 'De Wijngaard' en de Baptistengemeente Zoetermeer. Met deze kerkgemeenschappen organiseren we meer gemeenschappelijke activiteiten.

Kortom: Rokkeveen is een levendige wijkgemeente die volop in ontwikkeling blijft, waar ruimte is voor experimenten, maar waar ook traditioneel / confessioneel gelovigen een plek mogen hebben.