Wie zijn wij?

Protestantse wijkgemeente De Regenboog

Kerkgebouw PWG RokkeveenDe Protestantse wijkgemeente De Regenboog is een kerkelijke gemeente die, samen met de wijkgemeenten De Oase, Noord, Oosterkerk, Oude Kerk en Pelgrimskerk, deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Wij beschikken over een modern en multifunctioneel kerkelijk centrum 'De Regenboog' aan de Nathaliegang 263 in Zoetermeer. In 2002 zijn de toenmalige Hervormde en Gereformeerde wijkgemeenten in Rokkeveen samengegaan.

Zoals altijd hebben we ook dit seizoen weer een jaarthema. Het thema voor het seizoen 2017/2018 is: 'Waar sta je voor?' (klik hier voor de volledige tekst).

Stichting Heppie: Diaconaal project 2017

In 2017 ondersteunen de diaconieën van de Pelgrimskerk, De Oase en De Regenboog één speciaal
project, de Stichting Heppie. In de Regenboog zijn onder meer de avondmaalscollectes en de
speciale acties in de 40dagentijd bestemd voor dit doel.

De stichting Heppie (Het Vergeten Kind) zet zich vol passie in voor het verbeteren van het welzijn van duizenden kinderen (met soms heftige geestelijke littekens) die noodgedwongen niet thuis kunnen opgroeien. Kinderen die door een instabiele en/of onveilige thuissituatie voor korte of langere periode opgroeien in sobere opvanglocaties met minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding.
Omdat deze kinderen niet zichtbaar zijn voor Nederland, noemen wij ze 'vergeten kinderen'.
Wij geven deze kinderen een kindvriendelijk leefklimaat en organiseren activiteiten en evenementen die passen bij hun leeftijd, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen en kunnen spelen, bewegen, leren en ontspannen. Daarnaast ondernemen we initiatieven om de problematiek van deze vergeten kinderen onder de aandacht te brengen bij het Nederlandse publiek en werken zij aan zij met de verantwoordelijke instanties om hun situatie duurzaam te verbeteren.
Meer informatie: www.heppie.info

U kunt voor dit project ook bijdragen overmaken op het rekeningnummer van de wijkdiaconie:
NL36 RABO 0159 1803 84 t.n.v. Diaconie P.G. Zoetermeer Regenboog, Zoetermeer.
Dit onder vermelding van 'Stichting Heppie'

Aan vorming & toerusting wordt in onze wijk veel aandacht besteed. Er zijn gespreksgroepen voor jongeren, volwassenen, ouderen. Ook is er een uitgebreid programma van cursussen, leerhuizen enzovoort (zie de agenda).

Het werk onder jongeren in de tienerleeftijd heeft een hoge prioriteit: er zijn een aantal jeugddiensten, er is een jeugdband en soos Spirit. Verder zijn catechetische activiteiten voor jongeren én kinderen in de basisschoolleeftijd.

Omdat we ook kerk willen zijn in en voor de buurt is er sinds een paar jaar het Inloophuis Rokkeveen in De Regenboog (iedere vrijdag, behalve de vierde vrijdag van de maand, zo hierna), tussen 10.00 en 13.00 uur, tegelijk met de Rokkeveense Markt. Om 12.00 uur wordt er een korte Middagpauzedienst gehouden, die ook via internet is te volgen.

Elke vierde vrijdag van de maand wordt vanuit het Inloophuis Rokkeveen een luxe lunch georganiseerd, een maaltijd voor gemeenteleden en buurtbewoners.

Het pastoraat is zo georganiseerd dat in alle delen van de wijkgemeente contactpersonen fungeren als eerste aanspreekpunt. Ook de Huiskamergesprekken zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen in deze wijk. Deze Huiskamergesprekken zijn een gezamenlijk project van onze gemeente, het Rooms-katholiek vicariaat 'De Wijngaard' en de Baptistengemeente Zoetermeer. Met deze kerkgemeenschappen organiseren we meer gemeenschappelijke activiteiten.

Kortom: Rokkeveen is een levendige wijkgemeente die volop in ontwikkeling blijft, waar ruimte is voor experimenten, maar waar ook traditioneel / confessioneel gelovigen een plek mogen hebben.