Diaconaat Protestantse wijkgemeente De Regenboog

Algemeen

Het Diaconaat houdt zich bezig met de opdracht van de gemeente oog, oor en hart te hebben
voor mensen in de knel, binnen de gemeente, in de samenleving en wereldwijd.
Concreet dienstbetoon staat voorop!
Wilt U dit werk ondersteunen met een gift dan kan dat via het bankrekeningnummer van de
wijkdiaconie: NL03 RABO 0373 7128 71 t.n.v. Diaconie PGZ Regenboog,
Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer.
Penningmeester van de wijkdiaconie is Willem van Lonkhuyzen, tel. 079-3621320 of 06-20978186. De administratie is in handen van diaconaal medewerker Jan van Vliet, tel. 079-3615180 of 06-24510789.

Diaconaat in de gemeente

Dit betreft: hulpverlening of bemiddeling bij hulpverlening in bijzondere omstandigheden van
maatschappelijke of financiële aard.
Informatie bij Elma van den Broek, tel. 079-3621221

Auto ophaaldienst

Voor wie slecht ter been is bestaat de mogelijkheid van deze dienst gebruik te maken.
Contactpersoon diaconie is Niesje van Dam, tel. 079-3600805 of 06-17734653

Helpende handen

Helpende handen is een diaconale taak.
De wijkdiaconie coördineerd deze taak, e-mail: helpendehanden@pwgderegenboog.nl
Klik hier voor de volledige tekst van Helpende Handen.

60+ Soos

Iedere derde maandag van de maand van 14:00 - 16:00 uur in De Regenboog.
Afwisselende middagen met sprekers en beeldmateriaal.
Contactpersonen zijn Marianne Brouwers, tel. 079-8888499, Truus Rozenbrand, tel. 079-3628762
Klik hier voor meer informatie.

Vakantieweken ouderen en gehandicapten

De wijkdiaconie heeft informatie over / kan bemiddelen bij vakantieweken voor ouderen en
gehandicapten die door het Vakantiebureau van de kerken worden georganiseerd.
Aanvragen voor een vakantieweek lopen altijd via de pastoraal ouderling.
Contactpersoon is Elma van den Broek, tel. 079-3621221

Diaconaat in de samenleving


Inloophuis in De Regenboog
Iedere vrijdag, behalve de 4e vrijdag van de maand, staat De Regenboog van 10:00 - 13:00 uur open
voor mensen uit de gemeente en uit de buurt die behoefte hebben aan een praatje, een gesprek,
ontmoeting met anderen, een moment van stilte / bezinning enzovoort.
Klik hier voor meer informatie.

Warme maaltijd
Elke vierde vrijdag van de maand bent u welkom tijdens de warme maaltijd.
Deze warme maaltijd is bedoeld voor gemeenteleden en buurtbewoners.
Opgeven kunt u zich op de drie voorafgaande vrijdagen tijdens het inloophuis.
Kosten: € 5,00 per persoon.

Diaconaal project


Diaconaal project 2018/2019 voor Ethiopië
De gezamenlijke diaconieën van de POR-kerken maken zich sterk voor mensen in Ethiopië door
middel van een project van Kerk in Actie: Hoe kun je voorkomen dat de volgende extreme droogte
in Ethiopië niet weer zo'n ramp wordt als in 2011 en 2016?
De Evangelische Kerk in Ethiopië traint mensen om beter bestand te zijn tegen deze rampen.
De Ethiopische kerken helpen mensen in afgelegen dorpen met landbouw, veeteelt, wateropslag en bij extreme droogte ook met voedselhulp. Ze trainen hen om waterputten aan te leggen, te herstellen en te onderhouden. Boeren leren gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Perioden van extreme droogte komen geregeld terug in Ethiopië. Dan is extra hulp nodig, zeker voor de zwaksten.

In De Regenboog zijn bijvoorbeeld de avondmaalscollectes bestemd voor dit doel. Ook hebben we
in oktober 2017 een maaltijd en informatieavond gehouden in De Oase met dit thema.
Op de website www.kerkinactie.nl vindt u meer informatie over de acties in Ethiopië.

U kunt voor dit project ook bijdragen overmaken op het rekeningnummer van de diaconie:
NL03 RABO 0373 7128 71 t.n.v. Diaconie PGZ Regenboog, Zoetermeer.
Dit onder vermelding van 'Ethiopië'